Cozy Shoes na Facebook

Kategorie

Koszyk (0) (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Koszyk

Producent

Rozmiar

Przeznaczenie

Rodzaj podeszwy

Cholewka

Cena

0 zł - 1305 zł
Wyszukiwanie zaawansowane

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty  bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe bądź poprzez wypełnienie formularza zwrotu/wymiany dołączonego do każdej wysyłki towaru.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Konsument jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia odsyłaneg towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu
 • Konsument dołącza do przesyłki dowód zakupu w sklepie www.cozyshoes.pl

UWAGA !

W związku z zamknięciem sklepu Cozy Shoes & New Balance C.H. Europa Centralna oraz Cozy Shoes Arkady Wrocławskie, prosimy o zwrot zakupionych tam butów na adres siedziby spółki tj Embis , ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań. Prosimy o dołączenie formularza zwrotu.

Przykładowy formularz zwrotu można pobrać poniżej

FORMULARZ ZWROTU

Sklep Cozy Shoes umożliwia bezpłatny zwrot zakupionego towaru przy użyciu Paczkomatów Inpost. Spójrz jakie to proste:

 1. Najpierw wejdź na naszą stronę, wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu 
 2. Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/CozyShoes  lub www.szybkiezwroty.pl  i wybierz nasz sklep, a następnie uzupełnij krótki formularz i prześlij.
 3. Maksymalnie następnego dnia roboczego otrzymasz smsem oraz na podany adres e-mail kod do dowolnej skrzynki In Post, na podstawie którego można zwrócić towar. Kod do Paczkomatów InPost pozostaje ważny przez 70 godzin.

Swój najbliższy Paczkomat InPost znajdziesz na stronie: http://paczkomaty.pl/pl/dla-ciebie/znajdz-paczkomat