Cozy Shoes na Facebook

Kategorie

Koszyk (0) (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Koszyk

Producent

Rozmiar

Przeznaczenie

Rodzaj podeszwy

Cholewka

Cena

30 zł - 780 zł
Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) prosimy o zapoznanie się ze zmianami obowiązującymi od dnia 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Administrator Danych Osobowych)  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000528401 prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda,  NIP: 7781427115, REGON: 300058013, numer rachunku bankowego w Santander Bank Polska SA: PL 56 1090 1476 0000 0001 3626 8570.  w zakresie realizacji zamówień, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i klientów, jeżeli udzielą oni stosownych zgód.

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dla Państwa dostępny pod adresem mail rodo@embis.com.pl bądź w siedzibie spółki lub 696 03 20 20.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zamówień lub w celach marketingowych sklepu www.cozyshoes.pl  na podstawie art. 6 ust 1 pkt 4.

4. W celu realizacji zamówienia dane osobowe Klientów Sklepu internetowego www.cozyshoes.pl mogą być przekazane:

4.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody; jednakże dane osobowe przetwarzane na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania


Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed nieautoryzowanym ujawnieniem, zniszczeniem,  wykorzystaniem i  zmianą.  Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed  możliwym do przewidzenia niebezpieczeństwem i ryzykiem.


Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze w specjalnie wydzielonej bezpiecznej strefie.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między serwisami internetowymi firmy. Wyłączenie przez użytkownika w przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z naszych serwisów.

Pragniemy zwrócić  uwagę naszych Klientów, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynicie  to  Państwo na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim  udostępnicie Państwo   swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres rodo@embis.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 696 03 20 20.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,  przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć sprzedaży i udostępniania  danych personalnych czy adresowych użytkowników.